top of page
Billede af note thanun

E-Boks

Benytter du E-Boks som virksomhed eller offentlig instans er der en række overvejelser i burde gøre inden 1/11-2021

Send sikkert med e-Boks integration

Sikker og effektiv digital kommunikation med kunder og borgere.

Digital post hitter hos danskerne.

Ifølge en undersøgelse foretaget af e-Boks foretrækker 96% af de adspurgte, at modtage post fra det offentlige eller private afsendere samlet i én postkasse som e-Boks.

 

Som afsender i e-Boks opnår du en sikker kommunikation direkte til dine kunders eller borgerens foretrukne digitale postkasse.
Samtidig effektiviserer du omkostningstunge papirprocesser og arbejdsgange – uden at forringe dit serviceniveau.

 

Du kan sende alt fra lønsedler, kontrakter, indkaldelser til undersøgelser/operationer, div. opgørelser/oversigter og meget mere – altsammen CPR/CVR valideret.

Du leverer blot uddata og e-Boks håndterer resten.

Få e-Boks kommunikation integreret i din DPG Sikker Post løsning

Som e-Boks partner tilbyder Timengo DPG en afleveringsaftale til e-Boks som en integreret del af vores DPG Sikker Post løsning. Det betyder, at du både kan sende signeret og krypteret mail samt CPR/CVR valideret kommunikation via e-Boks – i en og samme løsning.
 

Vi håndterer oprettelsen af din virksomhed som afsender i e-Boks samt den nødvendige opsætning og konfiguration i dit mail miljø, så du sikkert og effektivt kan sende fortrolig information til enhver borger og virksomhed i Danmark.

Læs mere om integrationen mellem e-Boks og DPG Sikker Post

Fordele ved E-Boks

Sikker digital dialog
En traditionel e-mail er ikke sikker, hverken hvad angår leverance eller indhold.
Distribution af e-mail via e-Boks er din garanti for sikker og krypteret forsendelser, med mulighed for tovejskommunikation og kvittering for, at din modtager har modtaget dit indhold.

 

Effektivisering af arbejdsgange

At sende et traditionelt papirbrev er forbundet med en del manuelle processer og risikoen for, at din forsendelse aldrig når frem. e-Boks effektiviserer og digitaliserer arbejdsgange, hvilket reducerer tunge manuelle processer og forkorter tiden ud til dine kunder.
 

Besparelser på minimum 80%

Med e-Boks slipper du for praktisk håndtering af dine forsendelser. Du leverer uddata i et aftalt format og e-Boks erstatter dyr, manuel dokumenthåndtering og reducerer udgifter til papir og porto, hvilket giver besparelser på minimum 80% i forhold til fysiske forsendelser.
 

Digitaliseret tovejskommunikation

e-Boks giver ikke kun fordele for afsender. Dine modtagere kan ligeledes svare elektronisk på din henvendelse via e-Boks. Tovejskommunikation er ikke kun for offentlige virksomheder – private virksomheder kan efter samme princip hente store fordele.
 

Tag en dialog med os om, hvad en sikkermail og en E-Boks løsning kan betyde for jeres forretning

Keld.jpg

Keld Schaltz

Security specialist

Telefon +45 54557633

Mail ks@caveit.dk

Se mere om IT sikkerhed

entrust-hover.png
entrust-std.png
gdpr-std.png
gdpr-hover.png
HVEM
ER CAVE IT

"Vi tager ansvar hele vejen – det er hele tiden et spørgsmål om gensidig tillid, troværdighed og sikkerhed"

DU
KONTAKTER OS

Herstedvang 14,

2620 Albertslund

VI
KONTAKTER DIG

Tak for din besked! Vi kontakter dig snarest

bottom of page