top of page
Billede af note thanun

DIGITAL POST 3.0

Benytter du E-Boks som virksomhed eller offentlig instans er der en række overvejelser i burde gøre inden 1/11-2021

Danmark skal have ny fælles digital postløsning - Næste generation af Digital Post.
 

Danmark er forgangsland for sikker og effektiv kommunikation mellem offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Det stiller løbende krav til vedligehold og udvikling af vores fælles nationale løsninger.

Derfor udvikler Digitaliseringsstyrelsen netop nu på en ny Digital postløsning (Digital Post 3.0), der skal styrke Danmarks digitale infrastruktur og fastholde den den høje standard for offentlige services og sikker digital kommunikation.

Hvad kommer Digital Post 3.0  til at betyde for jeres virksomhed eller offentlig instans ?

                  For virksomheder                                                                         For myndigheder

Den nye Digital Postløsning giver bedre overblik over din virksomheds post.

Det betyder, at det bliver nemmere at se, hvem posten er fra og til, hvad den handler om, og om der er vigtige frister, som skal overholdes.

Langt de fleste virksomheder vil ikke skulle foretage sig noget nyt.
De vil forsat kunne tilgå virksomhedens digitale post på Virk.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Næste generation af Digital Post bliver udviklet, så den er mere enkel og kan tilpasses fremtidige behov.

Det betyder, at nogle funktionaliteter bliver ændret eller udfaset. Hvis du anvender en funktionalitet, der forsvinder eller udfases med den nye løsning, vil det være relevant at begynde at tage stilling til betydningen lokalt i din egen myndighed og finde eventuelle alternativer.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

digtal post 3.0.png

Digital Post 3.0 – hvad nu

Hvad er op og ned i næste generation af Digital Post?
 

Hør Digitaliseringsstyrelsen fortælle om motivationen og ambitionen bag næste generation af Digital Post.

Hvori ligger det “næste” – hvilke forandringer, forbedringer og fordele er der i den nye løsning.
Hvad kommer det til at betyde for myndigheder, virksomheder og borgere og hvordan kan du forberede dig?


Timengo DPG afholder et webinar d. 24/8-2021 som kommer nærmere ind på hvad man som virksomhed eller offfentlig myndighed skal være forberedt på.
Tilmeld dig webinaret her

Har i behov for en direkte dialog giver CAVE IT gerne en grundig gennemgang af løsning og jeres behov.

Se evt. Timengo DPG's webinar fra d. 24/08-2021 

DIGITALISERINGSSTYRELSEN ANBEFALER:

Gå i dialog med jeres it-leverandør om at udvikle integration til den nye Digital Post-løsning.
 
Hvis din virksomhed også modtager post fra private afsendere (som fx banker og forsikringsselskaber) i e-Boks i dag, skal du være opmærksom på, at afhentningssystemet stadig skal være integreret med e-Boks.

Tag en dialog med os om, hvad I skal gøre for at være klar.

Se mere om IT sikkerhed

entrust-hover.png
entrust-std.png
gdpr-std.png
gdpr-hover.png

YOUR IT SPECIALIST

WHO
IS CAVE IT

"We take responsibility all the way - it's always a matter of mutual trust, credibility and security"

YOU
CONTACT US

Herstedvang 14,

2620 Albertslund

WE
CONTACT DI G

Thank you for your message! We will contact you soon

bottom of page